خدمات قابل ارائه

کودک و نوجوان
کودک و نوجوان
مشاوره
مشاوره
روانپزشکی
روانپزشکی
کارگاه آموزشی
کارگاه آموزشی
گفتار درمانی
گفتار درمانی
روانسنجی
روانسنجی
سایر خدمات
سایر خدمات
نوروفیدبک و بیوفیدبک
نوروفیدبک و بیوفیدبک
نقشه مغزی
نقشه مغزی

مقالات

نقشه مغزی

QEEG (نقشه مغزی)

مغز ما دارای میلیارد ها سلول عصبی است. این سلول ها برای برقر…
نوروفیدبک چیست

نوروفیدبک چیست؟

نوعی خودتنظیمی مغز است که در طی آن با آگاه ساختن فرد از جزئیا…

پس از خیانت همسرمان چه کنیم و چه نکنیم؟

هنگامی که متوجه روابط پنهان همسر خود شدید، وحشت، سردرگمی و رنج تما…
54rc