خدمات تخصصی مشاوره خانواده:

 • مشاوره قبل و بعد از ازدواج
 • زوج درمانی
 • بهبود کیفیت روابط زوجین
 • تشخیص و درمان اختلالات جنسی
 • آموزش مهارت های فرزند پروری

خدمات تخصصی مشاوره اختلالات روانپزشکی:

 • اختلالات خلقی شامل افسردگی و دو قطبی
 • اختلالات اضطرابی و وسواسی
 • اختلالات شخصیت

خدمات تخصصی مشاوره تحصیلی:

 • راهنمایی تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه و انتخاب رشته
 • آموزش شیوه های صحیح مطالعه و تقویت حافظه
 • مشاوره در زمینه افت تحصیلی و شیوه های مقابله با اضطراب و ترس از امتحان
 • آموزش در جهت بهبود عملکرد تحصیلی و ارایه برنامه ریزی تحصیلی