خدمات تخصصی در زمینه کودک:

  • آموزش مهارت های فرزند پروری
  • تقویت توجه و تمرکز
  • تقویت خلاقیت
  • بازی درمانی
  • مشاوره کودک در زمینه اختلالا اضطرابی، وسواسی و …
  • تست هوش و استعدادیابی و ارزیابی انواع حافظه تشخیص و درمان اختلالات یادگیری، بیش فعالی و …
  • نوروفیدبک و تقویت کارکردهای ذهنی